Ansættelsesret - det handler om mennesker


Mennesker er oftest virksomheders vigtigste ressource. Derfor er det vigtigt, at alle forhold der relaterer sig til medarbejdere bliver håndteret korrekt og mest hensigtsmæssigt.

Og der er mange forhold at holde styr på som arbejdsgiver. Ansættelseskontrakter, personalepolitikker, udstationeringer og fratrædelsesordninger er alt sammen vigtige aspekter af ansættelses- og arbejdsretten. De skal behandles med fortrolighed og under hensyntagen til både virksomheden, medarbejderne og GDPR. For i sidste ende handler ansættelsesret om mennesker.

Leder

Rådgivning i øjenhøjde

I DELACOUR rådgiver vi om alle aspekter inden for ansættelses- og arbejdsret. Vi kan tilbyde nogle af landets førende juridiske eksperter på området, som sikrer, at din virksomhed får den bedst mulige rådgivning om ansættelser, afskedigelser og alt derimellem. Vi rådgiver alle typer virksomheder: Iværksætteren, små, mellemstore og store virksomheder samt internationale koncerner og organisationer.

Her kan du se et udpluk af de opgaver vi kan hjælpe dig med:

Kontrakter og arbejdsret

Vi kan hjælpe med at udarbejde dine kontrakter og andre HR-relaterede dokumenter, så du er helt sikker på, at de lever op til lovgivningen. Det kan være alt fra ansættelseskontrakter og personalepolitikker, til konkurrenceklausuler og fratrædelsesordninger.

Vi rådgiver inden for alle facetter af arbejdsretten, såsom kollektiv arbejdsret, offentlig arbejdsret og tjenestemandsret. Vi tilbyder også rådgivning om international arbejdsret og HR, f.eks. i forbindelse med ind- og udstationering af medarbejdere

Ansættelsesforhold

Hvordan er reglerne for ferie? Hvordan håndterer man sygdom? Og hvad skal du som arbejdsgiver tage højde for, når en medarbejder er gravid og/eller skal holde barsel? Det er alt sammen spørgsmål vi kan hjælpe dig med at besvare.

Virksomheder og mennesker er forskellige. Derfor rådgiver vi ud fra jeres behov, og finder frem til den mest hensigtsmæssige løsning.

Står du overfor at skulle ansætte din første medarbejder? Så kan du finde masser af gode råd lige her.

Afskedigelse, fratrædelse og konflikt

Nogle personaleforhold kan være særligt svære at håndtere, og kræver en mere følsom tilgang. Vi har stor erfaring som virksomheders fortrolige rådgiver i forbindelse med afskedigelse, bortvisning og indgåelse af fratrædelsesordninger. Vi kan også hjælpe med gennemførelse af masseafskedigelser.

Af og til opstår der konflikter omkring ansættelsesforhold. Her kan det være hensigtsmæssigt at få råd og vejledning fra en ekstern partner, som ikke er indblandet i de personlige forhold. DELACOUR kan bl.a. hjælpe dig med tvisteløsning i form af forhandling og mediation og vi fører også retssager ved de almindelige domstole, Arbejdsretten, afskedigelsesnævn, faglige voldgifter og ved private voldgiftssager.

Virksomhedsoverdragelser

Vi får mange spørgsmål der vedrører virksomhedsoverdragelser. Hvad er f.eks. medarbejderens rettigheder ved en virksomhedsoverdragelse? Og hvad er direktørens rettigheder ved salg af virksomheden?

Vores team inden for ansættelsesret har et tæt samarbejde med vores M&A-specialister. Sammen tilrettelægger og gennemfører vi ansættelsesretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og vi rådgiver naturligvis om alle aspekter af virksomhedsoverdragelsesloven.

Få styr på personalejuraen gennem podcasts

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at finde tid til at opsøge ny viden. Vi har gjort det nemt for dig at blive klogere på farten med vores podcast: Lyt til Erhvervsadvokaten. Her podcaster vores advokater om forskellige emner inden for ansættelsesret:

Lydboelger

Den nye ferielov

Danmark fik i januar 2018 en ny ferielov. I fremtiden skal du som ny på arbejdsmarkedet ikke vente op til 16 måneder før du kan holde første ferie. Med den nye ferielov går vi fra princippet om optjent ferie til samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejdere kan holde ferie allerede måneden efter, den er optjent. Vi dykker ned i, hvad den nye ferielov indeholder og, ikke mindst, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til den.

Den gode direktørkontrakt

Der er mange ting at tage stilling til, når det kommer til direktørkontrakten og direktørens generelle ansættelsesforhold, herunder løn, bonusordninger, opsigelsesvarsel, ferierettigheder, og konkurrencebegrænsende aftaler for bare at nævne nogle få.
Hvordan skal man sammensætte en fornuftig kontrakt, og hvad skal man være særligt opmærksom på?

Fratrædelsesaftaler for direktører

Når en direktør fratræder sin stilling i et selskab - frivilligt eller ufrivilligt - er det vigtigt at få lavet en ordentlig fratrædelsesaftale. Men hvad skal den indeholde, og hvad skal man rent kontraktligt være opmærksom på, når et medlem af direktionen forlader selskabet?

HR i den digitale tidsalder

Google, LinkedIn, Facebook og Twitter… Der er mange platforme hvor du som arbejdsgiver kan finde informationer om potentielle eller eksisterende medarbejdere. Men må man overhovedet google en kandidat inden ansættelsessamtalen? Eller må man registrere resultatet af en medarbejders personlighedstest? Digitaliseringen stiller nye krav til HR-funktionen, og i denne podcast kan du få gode råd til håndtering af medarbejdere i den digitale tidsalder.