Ansættelsesret og arbejdsret


DELACOUR rådgiver om alle aspekter inden for ansættelses- og arbejdsretten. Vores klienter tæller alle typer virksomheder - iværksætteren, små, mellemstore og store virksomheder samt internationale koncerner og organisationer.

Vores rådgivningsspektrum inden for ansættelsesret og arbejdsret omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse af virksomhedens ansættelseskontrakter, interne retningslinjer og personalepolitikker
  • Forhold under ansættelsen, herunder ferie, sygdom, barselsorlov, graviditet mv.
  • Rådgivning i forbindelse med afskedigelse og bortvisning og indgåelse af fratrædelsesordninger
  • Direktionens ansættelsesforhold
  • Kollektiv arbejdsret
  • Offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
  • Udformning og håndhævelse af konkurrence- og kundeklausuler mv. 
  • Gennemførelse af masseafskedigelser
  • Ind- og udstationering af medarbejdere
  • International arbejdsret og HR

Derudover bistår vi i forbindelse med tvisteløsning i form af forhandling og mediation og fører retssager ved de almindlige domstole, Arbejdsretten, afskedigelsesnævn og voldgiftssager.

I tæt samarbejde med vores specialister inden for M&A tilrettelægger og gennemfører vi også ansættelsesretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, ligesom vi rådgiver om alle aspekter af virksomhedsoverdragelsesloven.  

Endelig rådgiver vi sammen med vores skatteretsspecialister om incitamentsordninger til såvel virksomhedens ledelse som dens ansatte (warrants, medarbejderaktieprogrammer, bonusmodeller mv.), valg af model samt strukturering og implementering heraf.

Tal med DELACOURs eksperter, hvis du har spørgsmål inden for ansættelsesret og arbejdsret.

 

HR i den digitale tidsalder

Må man google en kandidat inden ansættelsessamtalen? Må man registrere resultatet af en medarbejders personlighedstest? Den rivende digitale udvikling stiller nye krav til HR-funktionen. Lyt til Rasmus Lunds gode råd til virksomheders håndtering af medarbejdere i den digitale tidsalder.