Kan der ske udskillelse af aktiver omfattet af virksomhedspantet?


Der kan ske udskillelse af aktiverne under pantet som led i regelmæssig drift af virksomheden.