Kan der alligevel foretages udlæg i de virksomhedspantsatte aktiver?


Virksomhedspanthaver skal respektere udlæg i aktiver omfattet af virksomhedspantet, hvis udlægshaveren senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaver om udlæggets foretagelse.