Hvilke aktiver kan omfattes af et virksomhedspant?

 

Virksomhedspant kan omfatte følgende aktiver:

 • Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser 
   
 • Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer
   
 • Køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer eller i et tilsvarende udenlandsk register
   
 • Driftsinventar og driftsmateriel
   
 • Drivmidler og andre hjælpestoffer
   
 • Besætning
   
 • Goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).