Hvad er Representations and Warranties?


Representations and Warranties er de garantier og indeståelser, som sælger og køber afgiver som led i en virksomhedsoverdragelse.

Typisk forlanger den potentielle køber, at sælger afgiver en lang række sælgergarantier og indeståelser, som for det meste relaterer sig til den overdragne virksomheds juridiske, forretningsmæssige, finansielle og økonomiske forhold på overdragelsestidspunktet.

Hvis der senere viser sig at foreligge brud på de afgivne sælgergarantier og indeståelser, vil køber som udgangspunkt kunne gøre et krav gældende mod sælger.

Typisk afgiver køber også enkelte købergarantier og indeståelser, som for det meste relaterer sig til købers evne og ret til at købe virksomheden.