Hvad er forskellen på en aktieoverdragelse og en aktivoverdragelse?


Aktieoverdragelse:

 • Sælger er selskabets aktionær(er)
   
 • Salgsgenstanden er aktierne i selskabet
   
 • Aktieoverdragelse er en simpel overdragelsesmåde rent juridisk


Aktivoverdragelse:

 • Sælger er selskabet
   
 • Salgsgenstanden er selskabets enkelte aktiver (driftsmidler, inventar, fast ejendom, immaterielle aktiver, kontrakter, medarbejdere mv.)
   
 • Aktivoverdragelse er en mere kompleks og kompliceret overdragelsesmåde rent juridisk, idet der bl.a. er krav om tinglysning af overdragelsen af fast ejendom, indhentelse af samtykke fra kontraktparter til overdragelse af kontrakter, information til medarbejdere mv.)

Overdragelsen har også forskellige skattemæssige følger afhængig af, om overdragelsen struktureres som en aktie- eller en aktivoverdragelse.