Hvad er et Term Sheet?


Et Term Sheet (rammeaftale) er en fælles, gensidigt bindende aftale, der i mere eller mindre detaljeret grad forpligter parterne dels til på nærmere angivne hovedvilkår at gennemføre en given retshandel (fx en virksomhedsoverdragelse), dels til eventuelt at udfylde rammeaftalen på et senere tidspunkt med mere detaljerede vilkår.