Hvad er et LoI / MoU?


Et Letter of Intent / Memorandum of Understanding er en hensigtserklæring i form af en fælles, gensidig erklæring om, at parterne har til hensigt at forhandle og om muligt indgå en (endelig) aftale om fx en virksomhedsoverdragelse.