Hvad er en SPA?


En Sale and Purchase Agreement (SPA) er en overdragelsesaftale vedrørende aktier og udarbejdes som led i en aktieoverdragelse.