Hvad er en NDA?


En Non-Disclosure Agreement er en fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftale, som indgås med henblik på at sikre, at de oplysninger, som en part giver til en anden part, holdes fortrolige og kun bruges til det konkret aftalte formål.