Hvad er en APA?


En Asset Purchase Agreement (APA) er en overdragelsesaftale vedrørende alle eller de væsentligste aktiver, som tilhører en virksomhed (fx driftsmidler, inventar, faste ejendomme, kontrakter, immaterielle aktiver og medarbejdere), og udarbejdes som led i en aktivoverdragelse.