Hvad er due diligence?


Begrebet due diligence dækker over de undersøgelser, som en potentiel køber og dennes rådgivere får mulighed for at foretage af den virksomhed, som påtænkes overtaget. For den potentielle køber har due diligence undersøgelserne til formål at give den potentielle køber indsigt i virksomhedens forhold forud for gennemførelsen af virksomhedsoverdragelsen og derigennem betrygge sig om virksomhedens forhold. For sælger kan det ligeledes være af stor betydning, at køber foretager en grundig due diligence undersøgelse for derved at begrænse omfanget af de garantier og indeståelser (representations and warranties), som sælger typisk skal afgive som led i virksomhedsoverdragelsen.