Hvad er conditions precedent?


I visse tilfælde er der nogle forhold, som skal på plads, inden virksomhedsoverdragelsen kan endeligt gennemføres. Det kan fx være indhentelse af godkendelse fra konkurrencemyndigheder eller samtykke fra visse kontraktparter eller andre forhold.

I så fald underskrives der en betinget overdragelsesaftale, hvori det aftales, at gennemførelsen af overdragelsen er betinget af opfyldelse af en række nærmere anførte betingelser (conditions precedent). Når betingelserne er opfyldt, gennemføres Closing, og overdragelsen bliver endelig.