Hvad er Closing?


Closing finder sted, når eventuelle betingelser (conditions precedent) er opfyldt, og overdragelsen kan gennemføres endeligt. På Closing vil køberen typisk skulle overføre købesummen til sælger, mod at sælger samtidig overdrager aktierne i selskabet eller selskabets aktiver til køber. Closing er således den endelige gennemførelse af virksomhedsoverdragelsen.