Jeg har opdaget et varemærke, som er identisk/forveksleligt med mit eget. Hvad gør jeg?

 

Hvis en anden erhvervsdrivende er begyndt at bruge et lignende mærke inden for samme branche som dig, foreligger der sandsynligvis en varemærkekrænkelse. Du bør i videst muligt omfang dokumentere den krænkende brug med fotos, screen shots, prøvekøb o.lign.

Brugen kan fx bestå i varemærkebrug på varer eller i markedsføring. Dette gælder også online, fx indeholdt i et domænenavn.

DELACOUR vil i krænkelsessituationen kunne bistå dig med rådgivning og håndhævelse af dine rettigheder, fx ved nedlæggelse af et fogedforbud, der effektivt bremser krænkelsen her og nu. Det vil også være muligt at kræve erstatning og vederlag fra krænkeren.