Hvad kan jeg registrere som varemærke?

 

Du kan i princippet registrere alt som varemærke, blot det er i stand til at adskille dine varer fra konkurrentens (kaldet særpræg). Et varemærke kan derfor både bestå af ord, logoer, 3D-objekter, emballager mv.

Derimod kan du som udgangspunkt ikke opnå eneret til mærker, som er beskrivende eller blot en almindelig (generisk) betegnelse for den vare eller serviceydelse, som du sælger. Apple kunne eksempelvis registreres for elektroniske apparater men ikke for æbler.

Du må ikke registrere - eller på anden måde anvende - varemærker, som andre erhvervsdrivende allerede har registreret eller taget i brug inden for samme branche som dig. Gør du det alligevel, risikerer du en erstatningssag. Det er derfor en god idé at få foretaget en rettighedsundersøgelse i markedet, inden varemærkeansøgningen indsendes.