Kan man klage over et udbud?

 

Klage over et udbud kan indgives til Klagenævnet for Udbud eller domstolene.

Klage indgives typisk til Klagenævnet for Udbud, som kun træffer afgørelse om overtrædelse af udbudsreglerne. Gebyr for behandling af klagen er 10.000 kr. Ved klager over EU´s udbudsdirektiver betales dog et gebyr på 20.000 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen eller hvis ordregiver ændrer sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand.

Der gælder en række forskellige klagefrister.