Hvornår skal en kontrakt i udbud?

 

Som hovedregel skal en kontrakt i udbud, hvis den har en kontraktværdi, som overstiger tærskelværdierne for udbud. 

Samlet overblik over gældende tærskelværdier for 2016 og 2017 for udbud i henhold til Udbudsloven findes her >

Tilbudsloven for bygge og anlæg finder anvendelse ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, uanset kontraktens værdi. Loven indeholder dog forskellige tærskelværdier for, hvilken udbudsform ordregiver kan vælge.

Tilbudsloven bestemmer, at for bygge- og anlægskontrakter med en værdi op til og med 300.000 kr. eksklusiv moms, kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver.

Hvis kontraktværdien ligger mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. eksklusiv moms, kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra mindst to tilbudsgivere og højest 3. Hvis kontraktværdien overstiger 3 mio. kr. skal tilbudsindhentning ske ved licitation.