Hvor offentliggøres udbud?

 

EU-udbud skal offentliggøres i EU-Tidende og udbudsbekendtgørelser kan på http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Udbud af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne skal annonceres på udbud.dk, hvis der er tale om et indkøb med klar grænseoverskridende interesse, det vil sige om en virksomhed i en anden medlemsstat i EU må antages at være interesseret i at byde på kontrakten.

Udbud af bygge- og anlægsarbejder under tærskelværdierne kan også offentliggøres på udbud.dk, men der er ikke pligt hertil og andre medier kan derfor anvendes.