Hvor findes udbudsreglerne?

 

Udbudsreglerne omfatter overordnet Tilbudsloven, Udbudsloven, EU-udbudsdirektiverne og EUF-Traktaten.

Tilbudsloven gælder alene for udbud af bygge- og anlægsarbejder, som ikke er omfattet af EU-udbudsdirektiverne.

EU´s udbudsdirektiver omfatter Udbudsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Koncessionsdirektivet og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

Udbudsloven implementerer Udbudsdirektivet i dansk ret og indeholder en omfattende regulering af udbudsområdet.

EUF-Traktaten medfører en række forpligtelser, som ikke er omfattet af EU-udbudsdirektiverne, Udbudsloven og Tilbudsloven.