Hvilke virksomheder kan komme i betragtning til en udbudt kontrakt?

 

Alle virksomheder kan komme i betragtning til en udbudt kontrakt, hvis de opfylder de mindstekrav til tilbudsgiverne, som ordregiver har oplyst.

En virksomhed kan og skal i visse tilfælde udelukkes fra at deltage, fx hvis der er tale om en kriminel organisation.