Hvad kan en klage føre til?


Hvis ordregiver har overtrådt udbudsreglerne kan klagenævnet fx annullere ordregivers tildelingsbeslutning og tilkende klager en erstatning. Erstatningen vil enten være enten være i form af erstatning for virksomhedens omkostninger ved at deltage i udbuddet eller i form af den mistede fortjeneste.

I visse tilfælde kan en klage føre til, at ordregiver tilbagekalder tildelingsbeslutningen med henblik på i stedet at tildele kontrakten til klager.

I grove tilfælde kan klagenævnet træffe afgørelse om, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning. Ordregiver vil herefter blive pålagt at bringe kontrakten til ophør. Klagenævnet kan dog ikke træffe afgørelse om, at kontrakten skal indgås med klageren.