Kan der begæres ny auktion?


Skyldneren samt rettighedshavere, der ikke opnår fuld dækning ved auktionsbuddet, kan begære ny auktion mod at stille sikkerhed for omkostningerne herved. Højestbydende er bundet af auktionsbuddet, indtil afslutningen af en ny auktion, dog højest i 6 uger.