Hvor stor er auktionsafgiften?


Udover auktionsbuddet betales auktionsafgift med 1/2 % af buddet med tillæg af forpligtelser, der skal overtages udover auktionsbuddet (typisk størstebeløbet). Afgiften opgøres og opkræves af fogedretten.