Hvor konstaterer jeg hæftelserne på ejendommen?


Købsnøglen, som tvangsauktionsbegæreren udarbejder, indeholder en opgørelse af hæftelserne på ejendommen opdelt på

  1. det samlede tilgodehavende på den enkelte hæftelse,
     
  2. restgæld, der kan forventes overtaget af auktionskøber, 
     
  3. restancer på hæftelser, der skal betales og
     
  4. hæftelser, der skal indfries. 

Budgivning sker på grundlag af opgørelsen af det samlede tilgodehavende på hæftelserne i pkt. 1.