Hvad er formålet med en rekonstruktion?


Rekonstruktion i henhold til konkurslovens regler har til formål at videreføre insolvente, men levedygtige virksomheder. Rekonstruktionsbehandlingen skal ske med henblik på gennemførelse af en tvangsakkord, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination af begge dele.