Modtager har reklameret for sent over skader – hvad er konsekvensen?


Hvis der ved udlevering af gods reklameres for sent over skader på godset, er konsekvensen alene, at modtager har bevisbyrden for, at skaden er sket under transporten. Reklameres der rettidigt, er der en formodning for, at skaden er sket under transporten og inden en udlevering af godset til modtager. En for sen reklamation indebærer således ikke, at kravet bortfalder. Efter CMR-loven er reklamationsfristen ved ikke-synlige skader 7 dage, men efter søloven er fristen 3 dage.