Min kunde/fragtbetaler er gået konkurs – har jeg tilbageholdsret i godset?


Ja. En speditør eller transportør er berettiget til at tilbageholde gods og kræve betaling af fragten og andre omkostninger for det pågældende gods, inden det udleveres. Der kan derimod ikke udøves tilbageholdsret for fragt og andre omkostninger vedrørende allerede udleveret gods.