Hvornår finder NSAB 2015 anvendelse?


NSAB 2015 er et såkaldt "agreed document", som skal aftales for at være gældende. Det er derfor vigtigt, at speditøren eller andre, som ønsker at anvende NSAB 2015, tydeligt henviser til NSAB 2015 i tilbud, e-mailkorrespondance, faktura osv., for at NSAB 2015 kan anses for vedtaget.