Hvornår finder NSAB 2015 anvendelse i forhold til de øvrige transportregler?


NSAB 2015 er et såkaldt "agreed document", som skal aftales for at være gældende. Det er derfor vigtigt, at speditøren eller andre, som ønsker at anvende NSAB 2015, tydeligt henviser til NSAB 2015 i tilbud, e-mailkorrespondance, faktura osv., for at NSAB 2015 kan anses for vedtaget.

Hvis der mellem parterne er indgået aftale om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet mens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, så reguleres speditørens ansvar ikke efter NSAB 2015 men af de regler, der normalt gælder for den pågældende transportmåde, (eksempelvis CMR-loven hvis der er tale om en landevejstransport) i det omfang disse regler indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i NSAB 2015 § 6, stk. 2 og 3 eller §§ 15-21.