Hvornår finder CMR-loven anvendelse?


CMR-loven gælder for internationale vejtransporter. CMR-loven kan også aftales at være gældende for en indenlandsk vejtransport. Hvis CMR-loven ikke er aftalt for en indenlandsk vejtransport, vil NSAB 2000 være gældende, såfremt NSAB 2000 er aftalt.