Hvorfor skal jeg stille sikkerhed for at få gods udleveret i en havari grosse situation?


Rederiet og bjerger kan kræve, at ejeren af gods stiller sikkerhed for bidrag til havari grosse, inden godset udleveres til modtager.