Hvordan suspenderes forældelsesfristen?


Skriftligt krav til transportøren (inkl. en opgørelse af kravet) suspenderer forældelsesfristen, indtil transportøren første gang afviser erstatningskravet. Dette gælder kun krav under CMR-loven. En gentagelse af erstatningskravet (efter at fragtføreren har afvist ansvaret) suspenderer ikke forældelsen på ny.