Hvordan forhindrer jeg mit krav i at forælde?


Der bør tages omgående kontakt til en advokat, når en forældelsesfrist nærmer sig. Anlæggelse af en retssag, inden forældelsesfristen udløber, hindrer kravet i at forælde. Alternativt kan forældelsesfristen ved aftale forlænges, typisk 3-6 måneder, men det forudsætter transportørens accept heraf.