Hvad er LOI/LOU?


LOI betyder Letter of Indemnity og LOU betyder Letter of Undertaking, og er med andre ord en garanti/indeståelse for opfyldelse af en betalingsforpligtelse. Transportøren vil ofte kræve LOI/LOU udstedt ved fx udlevering af gods uden original konnossement/bill of lading. LOI/LOU sikrer, at rederiet ikke bærer de økonomiske konsekvenser af udleveringsansvar, hvis fx godset er udleveret til modtager uden præsentation af originalt konnossement.