Hvad er forældelsesfristen under CMR-loven?


CMR-loven indeholder en 1-årig forældelsesfrist i § 41, der som udgangspunkt løber 1 år fra:

  1. skadens indtræden eller 
     
  2. ved forsinkelse fra det forventede leveringstidspunkt og endelig  
     
  3. for andre krav 3 måneder efter fragtaftalens indgåelse (gælder fx fragtkrav).