Afsenderen har modregnet et påstået erstatningskrav i mine fragttilgodehavender - hvad gør jeg?

 

Transportøren bør bestride modregningens gyl-dighed, såfremt transportøren ikke er enig i ansvaret og tage kontakt til en advokat med henblik på inddrivelse af den udestående fragt, hvis afsender fastholder kravet.

Afsenderen bør være særdeles opmærksom på forældelsesfristen i CMR-lovens § 41, idet fragtføreren efter udløbet af forældelsesfristen kan bestride modregningen og anføre, at afsenders erstatningskrav nu er forældet.