Skal revisor altid udarbejde en vurderingsberetning ved indskud i andre værdier end kontanter (apportindskud)?

 

Nej. Der skal ikke udarbejdes en vurderingsberetning fra revisor, såfremt

  1. det indskudte aktiv er individuelt målt og præsenteret i den seneste årsrapport, eller såfremt 
  2. der er tale om værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.


Det centrale ledelsesorgan skal udarbejde og offentliggøre en erklæring og er ansvarlig for, at indskuddet ikke er til skade for selskabet eller dets kapitalejere eller kreditorer.