Skal kapitalejerne følge de formelle form- og fristkrav i forbindelse med afholdelse af generalforsamling?


Nej. Kapitalejerne kan konkret i enighed beslutte at fravige selskabslovens form- og fristkrav. Hvis kapitalejerne er enige, er det derfor ikke nødvendigt at iagttage indkaldelsesfristen samt kravet om fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.