Skal hele selskabskapitalen indbetales?

 

Nej. Der skal til enhver tid være indbetalt 25 procent af selskabskapitalen, dog mindst Kr. 80.000.

En eventuel overkurs skal dog indbetales fuldt ud.

Såfremt der sker indskud i andre værdier end kontanter (apportindskud), skal hele selskabskapitalen indbetales.