Kan man stifte et selskab med tilbagevirkende kraft?


Et selskab kan stiftes med tilbagevirkende kraft i regnskabsmæssig henseende, såfremt selskabet i forbindelse med stiftelsen overtager en allerede bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab.