Hvornår skal den ordinære generalforsamling senest være afholdt?

 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven for indlevering af årsrapporten.

Årsrapporten skal som udgangspunkt indleveres 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet virksomheder omfattet af regnskabsklasse D dog skal indlevere årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.