Hvornår kan en eventuel udestående del af selskabskapitalen kræves indbetalt?

 

Det centrale ledelsesorgan kan kræve selskabskapitalen indbetalt på anfordring med en indbetalingsfrist på mindst 2 uger.

Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dog ikke kan overstige 4 uger.