Hvilken ledelsesstruktur kan vælges i et anpartsselskab?


Ledelsen i et anpartsselskab skal enten bestå af

  1. en bestyrelse og en direktion, 
     
  2. et tilsynsråd og en direktion eller 
     
  3. en direktion alene.