Hvilken ledelsesstruktur kan vælges i et aktieselskab?


Ledelsen i et aktieselskab skal enten bestå af

  1. en bestyrelse og en direktion eller 
     
  2. et tilsynsråd og en direktion.