Hvilke krav stilles der til bestyrelsens størrelse og sammensætning?


I aktieselskaber skal bestyrelsen bestå af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, og flertallet af bestyrelsesmedlemmer må ikke være direktører, ligesom bestyrelsesformanden ikke må være direktør i selskabet.