Hvilke dokumenter skal udarbejdes i forbindelse med en kontantstiftelse?


Stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog (samt forretningsorden, hvis selskabet skal have en bestyrelse).