Kan en begæring om rekonstruktion tilbagekaldes?


En anmeldt rekonstruktion kan ikke tilbagekaldes. Lykkedes det ikke at gennemføre en rekonstruktion, tages skyldneren straks under konkursbehandling.