Hvilke informationer indeholder rekonstruktionsforslaget ved virksomhedsoverdragelse?


Oplysninger om

  1. overdragelsessum,
     
  2. aktiver, passiver og gensidige bebyrdende aftaler, der omfattes af overdragelsen og 
     
  3. erhververen.

Forslaget vedlægges bl.a. modregnet balance for skyldneren samt redegørelser fra rekonstruktør og tillidsmand vedrørende forskellige forhold.